Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Säker och trygg


Säker & Trygg Förening

Vi i Persnäs AIF är certifierade i Säker & Trygg förening.
Dokumentet säker och trygg förening ska ge föreningsmedlemmar ett stöd i vad Persnäs AIF verkar för. Säker och trygg förening kommer att vara ett pågående process som uppdateras varje år.

Följande dokument ska hela tiden vara levande. Det byggs på, det förändras, det uppdateras.
Allt tillsammans med medlemmar i föreningen. 

Är det något ni läsare vill ha med eller tycker behöver uppdateras, hör av er till någon representant i Säker & Trygg förening. Gruppen består av Irene Johansson, Cicci Palmgren & Ulrika Alvarmo.  

Ladda ner som pdf-fil eller läs hela dokumentet här nedanför.

PDF-fil                                                                                                                

1.Mål & Vision

Vision
Vi vill erbjuda glädje och utveckling för så många som möjligt och så länge som möjligt.

Verksamhetsidé
Persnäs AIF är en förening som vill skapa gemenskap, glädje och engagemang. Genom att vi utbildar och behåller duktiga ledare ger vi våra barn, ungdomar och seniorer bästa förutsättningarna till en trygg och rolig rörelse. Människor som har roligt har också de bästa förutsättningar att hålla på med idrott länge.
Vår förening ska vara en förening för alla oavsett ambitionsnivå.
Det är inte de som inte är med som ska anpassa sig, utan vår förening ska förändras för att passa fler.
Tillsammans är vårt ledord. Med en tydlig kommunikation och öppenhet bland spelare, medlemmar, ledare, sektioner och styrelse vill vi skapa en familjär känsla i vår förening. 

 2.Brandsäkerhet

 Under uppbyggnad.

3.Regler och besiktning av anläggning/lokaler

Föreningen har utsett ett skyddsombud, Ulrika Alvarmo. Tillsammans med vaktmästare har det gjorts skyddsrond 2016-11-14 och 2019-04-14 och planen är att det ska ske årligen.
Föreningen har infört städdagar vår och höst och en grundlig genomgång av utemiljö och lokaler kommer att ske på dessa.
Saker som behöver göras dokumenteras och det utses en ansvarig som ser till att det blir gjort. Det checkas sen av vid nästa städdag.

4.Utemiljön i er närhet

För att förebygga olycksfall i samband med matcher och träningar har klubben satt upp säkerhetsnät mot vägen bakom målen.
Föreningen har återkommande arbetsdagar i utemiljön för att förebygga att olyckor inträffar. 

5. Utrustning för den verksamhet som bedrivs

I vårt dokument som vi delar ut till alla föräldrar står vad man behöver för säkerhetsutrustning i vår förening. Här nedan följer delar av dokumentet:

Till Föräldrar 
Tillsammans skapar vi en bra ungdomsverksamhet för dina barn och ungdomar i Persnäs AIF!

Passande utrustning

Det är viktigt att man har bra skor som passar för sporten man ska utöva. Även kläder så att man rör sig lätt. Benskydd är något man är tvungen att ha på barnen både när de tränar och spelar matcher. Är ni osäkra så prata med ledarna i laget.

6.Föreningskultur – klimat. Trygga idrottsmiljöer

Föräldrapolicy: Persnäs AIF en klubb som står för Fair Play – både på plan och utanför. Det ska alltid vara en rolig idrottslig upplevelse att möta Persnäs AIF. Vi som är vuxna måste vara goda förebilder och ta vinster och förluster med samma goda humör. Fast det är förstås tillåtet att vara extra glad efter en go’ seger. Genom att skapa bra stämning runt matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av idrotten.

 1)     Följ med på träning och matcher. Ditt barn sätter stort värde på det.

2)     Skapa god stämning vid träning/match.

3)     Håll dig lugn vid sidlinjen. Låt barnen spela.

4)     Respektera motståndare och spelare.

5)     Respektera ledarnas beslut- var positiv och stöttande.

6)     Respektera domarens beslut - se på domaren som en vägledare.

7)     Inte ropa instruktioner till spelarna – låt tränaren sköta laget!

8)     Fråga barnen om matchen var kul och spännande. Fråga inte efter resultatet.

9)     Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn.

10) Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du

Handlingsplan mobbing: Mobbning är kränkande behandling som upprepats under en längre tid. Finns både som psykisk och fysisk. Elaka kommentarer, miner eller fysiskt våld. Mobbning definieras och avgörs utifrån den utsattas upplevelser, inte den som utsätter.

Föreningen arbetar efter en handlingsplan vid mobbning. Ledare följer denna plan:

1)     Vad har hänt?

2)     Vilka är inblandade?

3)     Är det ett lagbrott/stadgebrott/policysbrott?

4)     Behöver den utsatta och den som mobbar något stöd?

5)     Vilket stöd behöver ledare och styrelse något stöd?

6)     Vilka behöver information och vilken information?

Likabehandlingsplan: Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, motverkar främlingsfientlighet och rasism. Vi vuxna i föreningen ska i alla sammanhang vara goda förebilder och föredömen.  

Policy vid sidlinjen

Persnäs AIF en klubb som står för Fair Play – både på plan och utanför. Det ska alltid vara en rolig idrottslig upplevelse att möta Persnäs AIF. Vi som är vuxna måste vara goda förebilder och ta vinster och förluster med samma goda humör. Fast det är förstås tillåtet att vara extra glad efter en go’ seger. Genom att skapa bra stämning runt matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av idrotten.

 7. Olycksfall/akut insjuknande

Utbildning för ungdomsledarna i akut skadehantering har genomförts under året för att trygga ledarskapsrollen.
Alla lag har en egen sjukvårdsväska som finns med när laget har en aktivitet. Ledarna vet vem som ansvarar för att det finns material att fylla på med.

På Solvallen och Persnäsgården finns hjärtstartare uppsatta. 
Bår finns på Solvallen. 

Föreningen har som plan att erbjuda HRL-utbildning för ledare årligen och utveckla det till att få med föräldrar.

 En policy och handlingsplan finns framtagen av föreningen:

Olycksfall, akut insjuknande, HLR

 Föreningens mål är att regelbundet erbjuda våra ledare utbildning och att ha en genomtänkt handlingsplan vid olycksfall eller akut insjuknande. 
Detta för att öka tryggheten hos våra ledare, deltagare och föräldrar. 

Instruktion för omhändertagande vid olycksfall eller akut insjuknande

 Åtgärder enligt HLR och handlingsplan:

- Finns annan vuxen i närheten, tillkalla då hjälp.

- Vid osäkerhet rådfråga sjukvårdsupplysningen på tel. 1177 eller Borgholms vårdcentral 
tel 0485/15120, alternativt närmsta vårdcentral.

- Tillkalla ambulans om så behövs, tel 112.

- Uppge vilken anläggning man befinner sig på tex Solvallen, Persnäsgården, Borgholms IP,
ge vägbeskrivning.

- Be någon möta upp ambulansen.

- Underrätta anhörig/vårdnadshavare.

- LÄMNA ALDRIG DEN SKADADE/INSJUKNANDE FÖRRÄN VUXEN/ANHÖRIG/AMBULANS TAGIT ÖVER ANSVARET

- Se till att en vuxen medföljer den skadade/insjuknande om förälder ej anträffats

Krishantering:
Vid eventuell olycka av allvarligare slag hänvisas till föreningens ordförande som är föreningens talesman 

Utrustning:
Vid varje match och träningstillfälle ska ledarna se till att det finns sjukvårdsväska samt telefonnummer till anhöriga.
Vid föreningens egna anläggningar: Solvallen, Persnäsgården finns förbandsmaterial.

HLR:
På Persnäs AIF hemmaarena Solvallen finns en hjärtstartare. Den är placerad utomhus på förrådsbyggnaden.
Vid vår föreningslokal Persnäsgården finns också hjärtstartare, placerad utomhus på ena husgaveln.
Utbildning i HLR ska erbjudas föreningens ledare och personal regelbundet.

8. Föreningskunskap

För tillfället har vi 5 medlemmar utbildade i föreningslära. Planen är att utbilda fler, framförallt styrelse och ledare. 

9. Ledarskap

Denna policy ska ses som en vägvisare och ett förslag till hur vi som förening kan erbjuda aktiva en idrottsfostran byggd på laganda och glädje där den idrottsliga utvecklingen står i fokus.   

Riktlinjerna är avsedd att vara ett stöd i verksamheten men verksamheten kommer hela tiden att utvecklas och förändras och det är därför viktigt att vi låter detta vara ett levande dokument. 
Det är viktigt att vi håller diskussionen om våra värderingar levande. Vi uppmanar alla våra lag att försöka finna formerna för en fungerande och bra dialog mellan lag, ledare, spelare och föräldrar. Vår POLICY är avsedd att vara ett stöd i verksamheten för att lotsa lagen och dess ledare inom vår förening.
Märker vi att något beslut som tas inte är rätt ska vi reagera och agera. Som förälder till ett barn som man tycker kommit i kläm, kan det kännas svårt att ta upp problem i laget. Det är lätt att känna att man befinner sig i ett jobbigt läge gentemot ledare och förening. Det är svårt och ibland känsligt att kritisera en ledare som lägger ned en stor del av sin fritid och mycket engagemang på laget, särskilt om man själv bara är ”vanlig förälder”. Att vilja försvara sitt barn kan också kännas svårt i förhållande till föräldragruppen, speciellt om majoriteten verkar nöjda med, eller i alla fall neutrala till, tränarnas beslut. Men det är ändå viktigt att ta diskussionen. Våra riktlinjer ska leda Persnäs AIF åt rätt håll. 

Hur hanterar vi konflikter?
Var inte rädd att berätta för ledaren eller någon annan aktiv i klubben om du upplever att någon blivit orättvist behandlad, men glöm inte bort att se det hela över tid. Ett bortglömt byte i en match kan ju kompenseras med mer speltid i nästa match.  Om det dyker upp problem, stora eller små, kontakta ungdomssektionen och be dem ta en diskussion med dem som är berörda.

Vår idé  
Persnäs AIF är Borgholm kommuns ledande fotbollsförening för barn och ungdomar. Vi är en idrottsförening men också även en mötesplats. Idrotten erbjuder utmärkta möjligheter att samlas kring ett gemensamt mål och vår anläggning erbjuder en plats för detta. Persnäs AIF drivs helt av ideella krafter och verksamheten formas och utvecklas av alla aktiva tillsammans. Gemenskapen kan nå långt utanför det sportliga och att vi genom verksamheten i Persnäs AIF, kan erbjuda en meningsfull fritidsaktivitet och ett socialt sammanhang.

Detta är vår idé i sammanfattning:

Målsättning
Persnäs AIF har som mål att utveckla fotbollsglädje och fotbollskunnande hos unga fotbollsspelare och att få dem att behålla sitt fotbollsintresse så långt upp i åldrarna som möjligt. Klubbens framgång ska inte mätas i antal vunna matcher utan i hur många spelare vi får med oss hela vägen. 

Uppgift
Persnäs AIF erbjuder barn och ungdomar en idrottsfostran byggd på laganda och fotbollsglädje där den idrottsliga utvecklingen står i fokus. Vi vill låta alla våra spelare upptäcka glädjen i att träna och utvecklas både som individ och som fotbollsspelare. Alla våra spelare ska kunna känna trygghet och gemenskap i sitt idrottande, oavsett om man drömmer om landslaget eller matcher med kompisarna.

Perspektiv
Hela verksamheten skall genomsyras av att vi långsiktigt och tålmodigt jobbar för att behålla bredden i varje åldersgrupp. Breddsatsning betyder för oss att varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter, både individuellt och som lagspelare. 

Jämlikhet
Persnäs AIF är en klubb öppen för alla barn och ungdomar. Alla som vill vara med får vara med. Alla på lika villkor. Pojkar och flickor, nybörjare och erfarna – alla barn och ungdomar är välkomna. Det är vår styrka. Vår idrottssatsning byggs på vänskapsband och positiva utmaningar, inte på konkurrens och utslagning. 

Föräldrar
Persnäs AIF är en ideell förening och vi är beroende av ideellt engagerade föräldrar. Att kunna något om fotboll är inte nödvändigt, det finns många olika uppgifter både inom lagen och i klubben. 

Ledare
Grunden till en bra verksamhet är väl utbildade ledare i samverkan. Utbyte av erfarenhet och kunskap är stimulerande och gör arbetet roligt. Vi hjälps åt att bygga en bra verksamhet. Föreningens målsättning är att ha utbildade ledare. Ledarna erbjuds kontinuerligt utbildningar genom Smålands fotbollsförbund. Lärgrupper med diskussion om värdegrund där det lyfts både bra och lite svårare frågor. Efter ett par träffar med diskussioner i ungdomssektionen vill vi fortsätta mer aktivt med värdegrundsarbetet. Det kan ske genom diskussioner i alla sektioner. För att trygga upp ledarna vill vi skapa ett litteraturbibliotek där det ska finnas böcker inom olika områden att fördjupa sig i.

 Fair play
Inom Persnäs AIF verkar vi för Fair Play, både på och utanför planen. Det ska alltid vara en rolig idrottslig upplevelse att möta Persnäs AIF. Genom att skapa god stämning runt matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av idrotten, och det är ju det som är syftet med alltihop. 

Ledstjärnor  
Vårt mål är att så många barn och ungdomar som möjligt skall vilja spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt. Vi vill fokusera på laganda och kamratskap, inte på konkurrens.

Kamratskap
När barn börjar spela fotboll är fotboll en lek bland många andra. Den lekfulla glädjen och gemenskapen med kompisarna är själva förutsättningen för att vilja delta. Ur lek och kamratskap vill vi locka fram ett idrottstänkande och ett långsiktigt engagemang för fotbollen. Vår grundläggande ledstjärna är kamratskap och laganda i ordets rätta bemärkelse.  Därför är det alltid viktigare att få alla spelare att känna sig delaktiga och värdefulla än att vinna enskilda matcher. Lusten att lära sig mer blir drivkraften att gå vidare. 

Klubbkänsla
Vi vill skapa förutsättningar för våra spelare att vandra fram och tillbaka mellan olika utbildningsmiljöer där den enskilde spelaren får möta olika hårt motstånd och inta olika roller i laget. Ett samarbete över åldersgränserna stärker klubbkänslan och vi tror att det på så sätt blir ännu roligare att vara med i Persnäs AIF. Den egna åldersgruppen är den trygga plattformen att utgå ifrån. Genom att ibland låta tidigt utvecklade spelare få spela med äldre – för att möta motståndare på samma eller högre mognadsmässiga nivå – hamnar fokuseringen på lusten att lära sig mer.

Glädje
Utmaningen ligger i att stimulera alla barns fotbollsintresse. Vår uppgift är att visa på glädjen i att spela fotboll och att odla intresset hos alla barn och ungdomar trots deras olika förutsättningar. Varje enskild spelare skall se möjligheten att utveckla sitt kunnande. Vår uppgift är att göra allt vi kan för att så många som möjligt fortsätter med fotbollen. 

Färden är resans mål
Fotboll handlar mycket om att drömma om framgång och forma den egna identiteten i gemenskapen med andra. Rätt hanterat blir lagets framgång och glädje lika väl som nederlag och besvikelsebyggstenar i barnens och ungdomarnas utveckling. Det är därför viktigt för oss vuxna att förstå att det är själva färden som är resans mål. Men en dag tar resan slut och kvar finns minnena och erfarenheterna från några av de viktigaste åren i livet. Vi måste i varje steg sträva efter att samtliga av våra spelare faktiskt skall kunna se tillbaka på sin tid som fotbollsspelare med glädje.

10. Alkohol/narkotika/doping/tobak/spel

Föreningen har tagit fram en policy och handlingsplan:

Policy och Handlingsplan för tobak/alkohol/narkotika/doping
Persnäs AIF är en idrottsförening som i huvudsak bedriver verksamheter inom sektionerna: 
fotboll, bingo och motion.
Vår fotbollssektion är stor med cirka 130 st aktiva, varav ungefär 100 st av dem är barn och ungdomar. Vår barn- och ungdomsverksamhet är från omkring 4 år och uppåt. 
Ledare i föreningen skall vara ett föredöme för de barn och ungdomar vi har hand om och det är därför viktigt hur vi agerar och uppträder när vi representerar vår förening. 
Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, aktiva och föräldrar att finna stöd och trygghet i vår verkan för drogfrihet. Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping. 
Följande riktlinjer har antagits av Persnäs AIF:

Tobak (innefattar både snus och rökning). 
Åldersgränsen är 18 år enligt svensk lag. 

-Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

-Det är inte tillåtet att röka i anslutning till föreningens anläggningar/lokaler eller vid övriga föreningsarrangemang.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

• Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.
Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

- Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. 

Under föreningsaktiviteter eller iklädd föreningskläder ska man avstå från att röka. 
Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt: 

• Ledare/sektionsordförande/styrelseledamot har samtal med den berörde. 
Ansvaret för att dessa regler följs är klubbstyrelsens och ledarnas

Alkohol
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år druckit alkohol gör vi på följande sätt:

• Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.
Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

-Som ungdomsledare och vuxen samt seniorspelare (över 18 år) är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomar och representant för Persnäs AIF.

• Ledare får inte dricka alkohol under resor, läger och andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.

 • Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

• Vid arrangerade festligheter kan undantagsvis alkohol förekomma. Då under ordnade former. Detta ska då organiseras med tydlighet, så det framgår att koppling till föreningens ordinarie verksamhet inte finns.

Om vi upptäcker att någon av våra ledare/seniorspelare bryter mot dessa regler gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal av styrelsen utsedd person.

• Erbjuder stöd och hjälp

• Vid upprepade fall av berusning, avstängning från ledare/spelaruppdrag.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand klubbstyrelsens/seniortränarens.

Narkotika och dopningspreparat

Allt bruk av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hanteringen av dopningspreparat (t.ex. anabola steroider) även förbjuden enligt lag.
Därför råder nolltolerans för narkotika och dopningspreparat i Persnäs AIF.

Om vi skulle misstänka att någon av våra medlemmar använt narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

• Kontakt med sociala myndigheter och polis.

• Vid dopning kontakt med Riksidrottsförbundets antidopninggrupp.

• Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är ytterst klubbstyrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att allt bruk av narkotika och dopningspreparat upptäcks och uppmärksammas.

Ytterligare åtgärder vid användning av droger inom föreningen
Inom föreningen värnar vi om varje medlems hälsa och välbefinnande. Vid bruk av droger i alla former ska styrelsen och övriga överväga att hålla samtal med vederbörande och i förekommande fall vårdnadshavare, om bakomliggande orsaker eller problem.

Uppföljning av drogpolicyn 
Styrelsen och ledarna är ansvariga för att drogpolicyn kommuniceras och följs upp. 
Ledarna är ansvariga för att kontinuerligt informera alla medlemmar och föräldrar om drogpolicyn. Policyn ska finnas att läsa på föreningens hemsida, samt finnas anslagen väl synlig vid/i föreningens anläggningar/lokaler. Policydokumentet delges nya medlemmar, skolor, sponsorer och övriga samarbetspartners löpande. Frågan om behov av utbildnings och infoträffar i ämnet, behandlas av styrelsen och på årsmötet.  

Uppföljning och revidering av drogpolicyn sker av styrelsen och på årsmötet.
Policy antagen av Persnäs AIF styrelse tillsammans med sektionerna.

11. Resor - transporter 

En resepolicy är under uppbyggnad. Det finns ett arbetsmaterial just nu.

Rutiner kring Paif-bussarna:

 • Kassör tillsammans med kanslist har koll på när bussarna behöver besiktas och lämnas i på service och lämnar över detta till berörd.
 • Om föreningen har en vaktmästare så är det han/hon som tar bussarna till besiktningen eller lämnar till service. Om det av någon anledning inte fungerar så finns det buss-ansvarig för varje buss. Då lämnas ärendet över till honom/henne. Just nu, 190101 är det Tomas Ekberg som är ansvarig för ungdomsbussen och Joakim Axelsson som är ansvarig för seniorbussen.
 • De som är ansvarig för bussarna ser till att de som använder bussarna tankar och städar dem.
 • De ansvariga ser till att vi har en fungerande brandsläckare och en fylld sjukvårdsväska i varje buss.
 • En gång/år tar vaktmästaren hand om bussarna för en storstädning och koll av brandsläckare och sjukvårdsväska.
 • Uthyrning av bussarna sker genom kanslisten. Uthyrning sker endast om inte något av lagen behöver bussen.  Vi hyr endast ut till medlemmar och sponsorer. Kanslisten delegerar ut ärenden till vaktmästaren eller bussansvarig. Denna person kollar igenom bussens skick, om den är tankad, hur däcken ser ut, spolarvätskenivån, oljenivån och lampor. Främst hyrs ungdomsbussen ut då den står på Öland.
 • Vi gör ett dokument som föräldrar för skriva på för godkännande att vi kör barn i bussen.
 • I bussen ska finnas en checklista med uppgifter om kontaktperson, försäkringsbolag, telefonnummer till djurkollision 11414, larmnummer 112 osv. Denna checklista ska läsas igenom innan start.
 • Det finns bälteskuddar till kortare resenärer.
 • Om olyckan är framme hänvisar man till ordförande. Informationen finns på checklistan.
 • Vid nytt bussinköp önskar vi alkohollås.
Uppdaterad: 14 MAJ 2019 20:46 Skribent: Cicci Palmgren
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Persnäs AIF - Fotboll
Österskogsvägen 2
38770 Löttorp

Besöksadress:
Persnäsgården
38770 Löttorp

Kontakt:
Tel: 048525159
E-post: persnas.aif@outlook....

Se all info