Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Policy

 

Policy/riktlinjer 

Denna policy ska ses som en vägvisare och ett förslag till hur vi som fotbollsförening kan erbjuda barn och ungdomar upp till 18 år en idrottsfostran byggd på laganda och fotbollsglädje där den idrottsliga utvecklingen står i fokus.   

 

Riktlinjerna är avsedd att vara ett stöd i verksamheten men verksamheten kommer hela tiden att utvecklas och förändras och det är därför viktigt att vi låter detta vara ett levande dokument. 

Det är viktigt att vi håller diskussionen om våra värderingar levande. Vi uppmanar alla våra lag att försöka finna formerna för en fungerande och bra dialog mellan lag, ledare, spelare och föräldrar.  Vår POLICY är avsedd att vara ett stöd i verksamheten för att lotsa lagen och dess ledare inom vår förening.

Märker vi att något beslut som tas inte är rätt ska vi reagera och agera. Som förälder till ett barn som man tycker kommit i kläm, kan det kännas svårt att ta upp problem i laget. Det är lätt att känna att man befinner sig i ett jobbigt läge gentemot ledare och förening. Det är svårt och ibland känsligt att kritisera en ledare som lägger ned en stor del av sin fritid och mycket engagemang på laget, särskilt om man själv bara är ”vanlig förälder”. Att vilja försvara sitt barn kan också kännas svårt i förhållande till föräldragruppen, speciellt om majoriteten verkar nöjda med, eller i alla fall neutrala till, tränarnas beslut. Men det är ändå viktigt att ta diskussionen.  Våra riktlinjer ska leda Persnäs AIF åt rätt håll.  

HUR HANTERAR VI KONFLIKTER? Var inte rädd att berätta för ledaren eller någon annan aktiv i klubben om du upplever att någon blivit orättvist behandlad, men glöm inte bort att se det hela över tid. Ett bortglömt byte i en match kan ju kompenseras med mer speltid i nästa match.  Om det dyker upp problem, stora eller små, kontakta ungdomssektionen och be dem ta en diskussion med dem som är berörda.

 

VÅR IDÉ 

Persnäs AIF är Borgholm kommuns ledande fotbollsförening för barn och ungdomar. Vi är en idrottsförening men också även en mötesplats. Idrotten erbjuder utmärkta möjligheter att samlas kring ett gemensamt mål och vår anläggning erbjuder en plats för detta. Persnäs AIF drivs helt av ideella krafter och verksamheten formas och utvecklas av alla aktiva tillsammans. Gemenskapen kan nå långt utanför det sportliga och att vi genom verksamheten i Persnäs AIF, kan erbjuda en meningsfull fritidsaktivitet och ett socialt sammanhang.

 Detta är vår idé i sammanfattning: 

MÅLSÄTTNING. Persnäs AIF har som mål att utveckla fotbollsglädje och fotbollskunnande hos unga fotbollsspelare och att få dem att behålla sitt fotbollsintresse så långt upp i åldrarna som möjligt. Klubbens framgång ska inte mätas i antal vunna matcher utan i hur många spelare vi får med oss hela vägen. 

 

UPPGIFT. Persnäs AIF erbjuder barn och ungdomar en idrottsfostran byggd på laganda och fotbollsglädje där den idrottsliga utvecklingen står i fokus. Vi vill låta alla våra spelare upptäcka glädjen i att träna och utvecklas både som individ och som fotbollsspelare. Alla våra spelare ska kunna känna trygghet och gemenskap i sitt idrottande, oavsett om man drömmer om landslaget eller matcher med kompisarna. 

PERSPEKTIV. Hela verksamheten skall genomsyras av att vi långsiktigt och tålmodigt jobbar för att behålla bredden i varje åldersgrupp. Breddsatsning betyder för oss att varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter, både individuellt och som lagspelare. 

JÄMLIKHET. Persnäs AIF är en klubb öppen för alla barn och ungdomar. Alla som vill vara med får vara med. Alla på lika villkor. Pojkar och flickor, nybörjare och erfarna – alla barn och ungdomar är välkomna. Det är vår styrka. Vår idrottssatsning byggs på vänskapsband och positiva utmaningar, inte på konkurrens och utslagning. 

FÖRÄLDRAR. Persnäs AIF är en ideell förening och vi är beroende av ideellt engagerade föräldrar. Att kunna något om fotboll är inte nödvändigt, det finns många olika uppgifter både inom lagen och i klubben. 

LEDARE. Grunden till en bra verksamhet är väl utbildade ledare i samverkan. Utbyte av erfarenhet och kunskap är stimulerande och gör arbetet roligt. Vi hjälps åt att bygga en bra verksamhet. 

FAIR PLAY. Inom Persnäs AIF verkar vi för Fair Play, både på och utanför planen. Det ska alltid vara en rolig idrottslig upplevelse att möta Persnäs AIF. Genom att skapa god stämning runt matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av idrotten, och det är ju det som är syftet med alltihop. 

 

LEDSTJÄRNOR 

Vårt mål är att så många barn och ungdomar som möjligt skall vilja spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt. Vi vill fokusera på laganda och kamratskap, inte på konkurrens.

KAMRATSKAP. När barn börjar spela fotboll är fotboll en lek bland många andra. Den lekfulla glädjen och gemenskapen med kompisarna är själva förutsättningen för att vilja delta. Ur lek och kamratskap vill vi locka fram ett idrottstänkande och ett långsiktigt engagemang för fotbollen. Vår grundläggande ledstjärna är kamratskap och laganda i ordets rätta bemärkelse.  Därför är det alltid viktigare att få alla spelare att känna sig delaktiga och värdefulla än att vinna enskilda matcher. Lusten att lära sig mer blir drivkraften att gå vidare. 

KLUBBKÄNSLA. Vi vill skapa förutsättningar för våra spelare att vandra fram och tillbaka mellan olika utbildningsmiljöer där den enskilde spelaren får möta olika hårt motstånd och inta olika roller i laget. Ett samarbete över åldersgränserna stärker klubbkänslan och vi tror att det på så sätt blir ännu roligare att vara med i Persnäs AIF. Den egna åldersgruppen är den trygga plattformen att utgå ifrån. Genom att ibland låta tidigt utvecklade spelare få spela med äldre – för att möta motståndare på samma eller högre mognadsmässiga nivå – hamnar fokuseringen på lusten att lära sig mer.

GLÄDJE. Utmaningen ligger i att stimulera alla barns fotbollsintresse. Vår uppgift är att visa på glädjen i att spela fotboll och att odla intresset hos alla barn och ungdomar trots deras olika förutsättningar. Varje enskild spelare skall se möjligheten att utveckla sitt kunnande. Vår uppgift är att göra allt vi kan för att så många som möjligt fortsätter med fotbollen. 

FÄRDEN ÄR RESANS MÅL. Fotboll handlar mycket om att drömma om framgång och forma den egna identiteten i gemenskapen med andra. Rätt hanterat blir lagets framgång och glädje lika väl som nederlag och besvikelse byggstenar i barnens och ungdomarnas utveckling. Det är därför viktigt för oss vuxna att förstå att det är själva färden som är resans mål. Men en dag tar resan slut och kvar finns minnena och erfarenheterna från några av de viktigaste åren i livet. Vi måste i varje steg sträva efter att samtliga av våra spelare faktiskt skall kunna se tillbaka på sin tid som fotbollsspelare med glädje. 

Nyheter

Nyheter

 

 

 

Postadress:
Persnäs AIF - Fotboll
Österskogsvägen 2
38770 Löttorp

Besöksadress:
Persnäsgården
38770 Löttorp

Kontakt:
Tel: 048525159
E-post: persnas.aif@outlook....

Se all info